Trieda Maťka a Kubka na ZŠ Dargovských hrdinov Humenné
„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain